Om området

Om området

I Brynge samlas den Ångermanländska rikedomen på samma plats. Nätraåns strömmar har använts till
det mesta. Här har energin ur vattnet tagits tillvara för att driva kvarnar, såg, mangel, tegelstamp, färgeri- och vadmalsstamp samt kraftstationen. Här kan du besöka delar av vår tidiga industrihistoria och en av de få vattendrivna finbladiga avsalusågarna som har bevarats till eftervärlden.

Kulturhistoriska byggnader på området:

Share This