Våra naturvårdare

Helsingefår

Våra helsingefår hör till de hotade allmogeraserna. Rasen härstammar från två olika grupper som båda upptäcktes under 1990-talet i Hälsingland och Medelpad. Den ena gruppen hade tillhört bröderna Olander i Mållångstuga utanför Alfta i Hälsingland. Den andra gruppen fanns hos Fredrik Lindblom i byn Borgsjö, Medelpad. Ett par av dessa tackor hamnade på Gene Fornby i Örnsköldsvik, där de var kvar till 2003 när de återfördes till en genbank.

Sedan 1999 arbetar man i Föreningen Svenska Allmogefår för att bevara helsingefåret tillsammans med nio andra allmogeraser genom levande genbanker , där Brynge Naturbruk är genbank nr 3000.

Idag har vi 10 tackor och får omkring 20 lamm årligen. I första hand säljs de som livdjur som en del i bevarandearbetet, och de lamm som inte går till andra gårdar slaktas på hösten och säljs som köttlådor.

Fjällkor

Vi planerar för fullt för att välkomna de första fjällkorna till gården hösten 2024. Fjällkon är en norrländsk lantras som har formats av både vårt bistra klimat och av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som under de sista 2000 åren bedrivits i norra Sverige. Fjällkon är väl anpassad till ett kallare klimat och klarar sig bra på bara gräs och hö. Den är betydligt mindre än de flesta andra koraser och lättrörlig, intelligent, stark och tålig.

Idag är fjällkon utrotningshotad, och vårt mål är att bidra till att bevara fjällkon på ett ekonomiskt hållbart sätt genom att sälja både livdjur och köttlådor.

Nordiska bin

Under hösten säljer vi honung från våra nordiska bin som samlat pollen och näktar från Nätradalens blomster hela sommaren.

Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är vår ursprungliga och hotade typ av honungsbi som har utvecklats i samklang med vår nordiska flora. Biet har anpassat sig till ett nordligt klimat med dess mörka färg, mörkt brunt till svart, och längre hår på kroppen – dubbelt så långt som hos sydliga biraser!

Bevarandearbetet bedrivs genom lantrasföreningen NordBi, som får stöd av Jordbruksverket och Sveriges Biodlares Riksförbund.

Varukorg