Ett industrihistoriskt riksintresse

Vårt första öppethållande blir  Vitsippans Dag söndag19 maj 11-15

Marknad med lokala mathantverkare

Kolbullar och traditionellt Kafè.

”Matvandring” med Barbro Uhlin, förbeställning

Vår verksamhet stöds av Region Västernorrland

och Sidensjö Sparbank

Bryngesågen anlagd 1764. På denna plats sedan 1842. Foto: Werner Wångström.

Bryngesågen anlagd 1764. På denna plats sedan 1842. Foto: Werner Wångström.

Hitta hit

Från E4:an utgår Du från Bjästa, c:a 2 mil söder om Örnsköldsvik. Där tar Ni riksväg 908 västerut, raka spåret mot Sidensjö. Efter c:a 10 kilometer kommer Ni fram till Brynge Kulturområde. Kommer Du från Sidensjö-hållet, ex.vis riksväg 335, ta väg 908 mot Bjästa vid Sidensjö kyrka. Efter ca 5 km når Du Brynge Kulturområde.