Om oss

Hej!

Daniel och Linnea heter vi månskensbönder som driver Brynge Naturbruk. Året var 2014 när vi tog steget ut i det okända och styrde flyttlasset ut på landet, till lilla byn Brynge längs Nätraälvens dalgång i Sidensjö socken.

Gården

Vår lilla gård började som ett torp med lite mark som styckades av år 1899 från den stora stamfastigheten i Brynge. Då hade det finbladiga sågverket nere vid ån varit igång i 135 år redan, sedan 1764, dit timmer flottades på Nätraån från inåt landet.

På 1930-talet döpte tidigare ägaren och häradsdomaren Mårtensson fastigheten till Lugnet, samtidigt som han köpte till 0,4 hektar mark av släkten Byström som hade ägt stamfastigheten i många generationer redan på den tiden.

Snabbspola till 2022 så inträffade nästa stora händelse i vår gårds historia, då vi efter många års driv fick chansen att köpa till ytterligare några hektar mark till gården, vilket gör att man nu faktiskt kan tala om en gård istället för ett torp. Det här året fick drömmen om att satsa på vårt lilla familjejordbruk luft under vingarna.

Djuren

Helsingefår

Helsingefåret hör till de hotade allmogeraserna. Rasen härstammar från två olika grupper som båda upptäcktes under 1990-talet i Hälsingland och Medelpad. Den ena gruppen hade tillhört bröderna Olander i Mållångstuga utanför Alfta i Hälsingland. Den andra gruppen fanns hos Fredrik Lindblom i byn Borgsjö, Medelpad. Ett par av dessa tackor hamnade på Gene Fornby i Örnsköldsvik, där de var kvar till 2003 när de återfördes till en genbank.

Sedan 1999 arbetar man i Föreningen Svenska Allmogefår för att bevara helsingefåret tillsammans med nio andra allmogeraser genom levande genbanker , där Brynge Naturbruk är genbank nr 3000.

Nordiska bin

Vi säljer honung från våra nordiska bin. Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är vår ursprungliga och hotade typ av honungsbi som har utvecklats i samklang med vår nordiska flora. Biet har anpassat sig till ett nordligt klimat med dess mörka färg, mörkt brunt till svart, och längre hår på kroppen – dubbelt så långt som hos sydliga biraser!

Bevarandearbetet bedrivs genom lantrasföreningen NordBi, som får stöd av Jordbruksverket och Sveriges Biodlares Riksförbund.