Om Brynge Naturbruk

Månskensbönderna

Daniel och Linnea heter vi månskensbönder som driver Brynge Naturbruk. Året var 2014 när vi tog steget ut i det okända och styrde flyttlasset ut på landet till lilla byn Brynge längs Nätraälvens dalgång i Sidensjö socken, Ångermanland.

Lantbruket

På gården finns idag helsingefår och nordiska bin, och hösten 2024 anländer de första fjällkorna. Alla är hotade, svenska lantraser som vi ser ett värde i att bevara. Det gör vi på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt genom fokus på betesplanering, biologisk mångfald i våra vallar och försäljning av livdjur och köttlådor direkt till konsument.

Brynge Naturbruk är genbank nr 3000 i Föreningen Svenska Allmogefår, där vi bidrar till bevarandet av helsingefåret. Idag har vi 10 tackor och får omkring 20 lamm årligen.

Läs mer om våra djur – våra naturvårdare

Företaget

Förutom jordbruket, som vi bedriver vid sidan av andra heltidssysslor, erbjuder Daniel entreprenadtjänster inom stängsling riktat till andra lantbruk, offentliga verksamheter och även privatpersoner.

Gården

Vår lilla gård började som ett torp med lite mark som styckades av år 1899 från den stora stamfastigheten i Brynge. Då hade det finbladiga sågverket nere vid ån varit igång i 135 år redan, sedan 1764, dit timmer flottades på Nätraån från inåt landet.

På 1930-talet döpte tidigare ägaren och häradsdomaren Mårtensson fastigheten till Lugnet, samtidigt som han köpte till 0,4 hektar mark av släkten Byström som hade ägt stamfastigheten i många generationer redan på den tiden.

Snabbspola till 2022 så inträffade nästa stora händelse i vår gårds historia, då vi efter många års driv fick chansen att köpa till ytterligare några hektar mark till gården, vilket gör att man nu faktiskt kan tala om en gård istället för ett torp. Det här året fick drömmen om att satsa på vårt lilla familjejordbruk luft under vingarna.

Varukorg